Από το Γραφείο Δημάρχου ανακοινώνεται το εξής:

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχείο του τέως Δήμου Καλλονής με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής (Καλλονής, Κεραμίου, Δαφίων, Αρίσβης, Παρακοίλων, Άγρας, Φίλιας, Ανεμώτιας, Σκαλοχωρίου).

Σκοπός της σύσκεψης αυτής είναι η διαβούλευση επί των σημαντικών προβλημάτων των Κοινοτήτων της Δημοτικής αυτής Ενότητας, ώστε η Δημοτική Αρχή Λέσβου να καταλήξει επί τη βάσει των προτάσεων σε συγκεκριμένες αποφάσεις για την επίλυσή τους. Θα παρίστανται, πέραν του Αντιδημάρχου Καλλονής, όλοι οι Θεματικοί Αντιδήμαρχοι, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής-Μανταμάδου Γεώργιος Κυριαζής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έχουν προσκληθεί επίσης να παρασταθούν και οι τέως Δήμαρχοι Καλλονής κ.κ. Αριστόβουλος Ελευθερίου, Γεώργιος Κυρατζής και Δημήτριος Φαναραδέλλης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου