Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Λέσβου Δημήτρη Φωκίωνα Βουνάτσο με θέμα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας των Δημοτικών Καταστημάτων και των καταστημάτων διαφόρων Δημοτικών Οργανισμών, και των λοιπών χώρων Δημοτικής ευθύνης κεντρικών και αποκεντρωμένων (πρώην 13 Δημαρχίες) από ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιών, κλοπών κλπ και γενικότερα αναδιάρθρωσης του συστήματος Πολιτικού Σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών κατά το ισχύον σύστημα του Νόμου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» εν σχέσει με τις ως άνω περιπτώσεις.

Τα συμπεράσματα της ως άνω αυτής σύσκεψης θα καταστούν αντικείμενο συνθετικής συγκεκριμένης μελέτης, συνυπολογιζόμενης και της οικονομικής αποτίμησης των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από ειδική προς τούτο Επιτροπή, και αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής, λίαν προσεχώς, ώστε κατά τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό να υπάρξουν συνθήκες μεγίστης δυνατής ασφάλειας των ως άνω χώρων, των αρχείων τους, των υπαλλήλων που εργάζονται σ’ αυτά και των συναλλασσομένων συνδημοτών μας.

Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λέσβου Δαγγέλης Κομνηνός, ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Ιωάννης Ματής, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λέσβου Μιχαήλ Λαζάρου, ο Υπολιμενάρχης Μυτιλήνης Νικόλαος Γρηγορέλλης, οι Αντιδήμαρχοι Λέσβου Γιάννης Βατός, Απόστολος Πατέστος, Θεμιστοκλής Αθανάσης, Απόστολος Αθανασιάδης, Γεώργιος Κυριαζής και Ηλίας Κουνιαρέλλης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου