Χθες, Κυριακή 17 Απριλίου 2011, επέστρεψαν από τη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Ζαφειρίου, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του Συνδέσμου Δήμων με ιαματικές πηγές που έλαβε χώρα το Σάββατο 16 Απριλίου για να εκλέξει νέα Διοικούσα Επιτροπή. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Ζαφειρίου έθεσε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε μέλος της πενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση ο Δήμαρχος ζήτησε από την νεοεκλεγείσα Διοίκηση να συντάξει νέο Οργανισμό λειτουργίας του Συνδέσμου σε αντικατάσταση του αρχικού και πεπαλαιωμένου υφιστάμενου από εικοσαετίας και μη ανταποκρινόμενου πλέον στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και επίσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας και από επιστημονικούς και τεχνικούς συμβούλους του Συνδέσμου και να εφοδιάσουν τη νέα Δημοτική Αρχή Λέσβου με το σύνολο των αποφάσεων και λοιπών εγγράφων του Συνδέσμου από της συστάσεώς του (1983) μέχρι σήμερα που αφορούν όλες τις θερμές πηγές της Λέσβου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου