Σας επισυνάπτουμε το από 12-5-2011 Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και παρακαλούμε για τη δημοσιοποίησή του προς ενημέρωση των συμπατριωτών μας.

Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά από την ίδρυσή του ως Συνδέσμου στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο είναι άκρως σημαντικό εκλέγεται Λέσβιος σύμβουλος, εν προκειμένω ο κ. Παναγιώτης Ζαφειρίου, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λέσβου, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Λέσβου (ΑΔΕΛ) που ως γνωστόν έχει ανασυσταθεί και στοχεύει στην οικονομική αξιοποίηση και διαχείριση της δημοτικής περιουσίας με αναπτυξιακές στοχεύσεις.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου