Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, Αναστασία Αντωνέλη, απέστειλε στα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας, με θέμα: Σύμβαση και χρηματοδότηση «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ.268/Α΄/31-12-2011 και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 2 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που κατά τη δημοσίευση του ως άνω υλοποιείται με την Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόληση» σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1.605/οικ.3.85/14-01-2011 (Β΄/17) Κ.Υ.Α συνεχίζεται έως την 30.06.2012.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση με το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», φορέα υλοποίησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα και απλήρωτοι, οδηγούμενοι σε πλήρη οικονομική εξαθλίωση. Επίσης δεν μπορεί να γίνει ουδεμία δαπάνη για το πρόγραμμα (καύσιμα, φάρμακα κ.λ.π) με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί και τελικά να οδηγείται σε πλήρη  απαξίωση και από τους ίδιους τους ωφελούμενους που δεν εξυπηρετούνται.

Λάβετε δε υπ’ όψιν σας ότι οι κατά το παρελθόν καθυστερήσεις υπογραφής συμβάσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο επιβάρυνσης του φορέα μας με πρόστιμα από το ΙΚΑ, λόγω καθυστερημένων καταβολών ασφαλιστικών εισφορών.

Αξιότιμοι κύριοι,

Πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο εμπαιγμός και των εργαζομένων και των ωφελουμένων και να αποφασίσετε να μας ενημερώσετε:

  • Πότε θα υπογραφεί η σύμβαση;
  • Με ποιους θα υπογραφεί; (ΕΕΤΑΑ;- Υπουργείο;)
  • Ποιες οι επιλέξιμες δαπάνες;
  • Ποια η τύχη αυτού του τόσο απαραίτητου προγράμματος μετά την 30/6/2012.

Αξιότιμοι κύριοι,

Επειδή η διοίκηση μιας Χώρας δεν σταματά λόγω εκλογών, παρακαλώ για την ΑΜΕΣΗ απάντηση σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΗ