Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (07) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, Βατερών,  πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – και στο αρμόδιο  Τμήμα Προσωπικού του Δήμου αρμόδια υπάλληλος κ. Ευμορφία Τυρή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 21/5/2018.

Αναλυτικά :

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 20120/3-5-2018 Ανακοίνωσης, θα παραταθεί έως και την Τετάρτη 30/5/2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανωτέρω ανακοίνωση .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ