Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων .

Αναλυτικά :


Σας κάνουμε γνωστό ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 19841/2-5-2018 Ανακοίνωσης θα παραταθεί έως και την Τετάρτη 9/5/2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και ανωτέρω στο site του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ