Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου [Περιφερειακό Συμβούλιο] , την 22η του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του ετησίου προγράμματος δράσης και επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2014 .

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014 .

Αναλυτικά :