Χθες Τρίτη 29 Ιουλίου 2014, το απόγευμα, στο Πολύκεντρο Μανταμάδου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, συνεδρίασε παρουσία του Δημάρχου Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παρουσίαση της πρότασης της Β1 Φάσης της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου, που πραγματοποιήθηκε από την μελετητική ομάδα, απαρτιζόμενη από τους κκ. Ηρακλή Πιτσιλαδή, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο – Χωροτάκτη και Χριστόφορο Μανδυλά, Περιβαλλοντολόγο – Χωροτάκτη.Έγινε ουσιαστικός διάλογος επί των προτάσεων της μελέτης από όλους τους παρισταμένους, αφού άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος της διαβούλευσης της Β1 Φάσης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου.

Στην εν λόγω διαδικασία, εκτός από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο & Αντιδήμαρχο Γιάννη Βατό και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου, τέως και νυν αυτοδιοικητικοί, όπου όλοι συνέβαλαν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο γύρω από την πρόταση της Β1 Φάσης της μελέτης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου