Σχετικά με το θέμα των προστίμων σε επαγγελματίες της Αγιάσου διευκρινίζεται κατηγορηματικά ότι από τον Δήμο Λέσβου δεν έγινε ποτέ καμία καταγγελία εις βάρος επαγγελματιών και εμπόρων της Αγιάσου.  Άλλωστε η νομική διαδικασία καταδεικνύει πασιφανέστατα την μη εμπλοκή του Δήμου και δεν αφήνει περιθώριο για τέτοια συμπεράσματα. Ο ανεύθυνος και αβάσιμος καταλογισμός ευθυνών με στόχο το προσωπικό όφελος πρέπει να σταματήσει. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και πρέπει να επιδεικνύεται η ανάλογη σοβαρότητα.

Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του και να μην καταφεύγει με παροιμιώδη ευκολία στην επίρριψη ευθυνών επί παντός θέματος στον Δήμο, ο οποίος ενεργεί πάντα προς την εξεύρεση λύσεων και την έγκαιρη παρέμβαση ξεπερνώντας οποιαδήποτε νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται έμπρακτα και με συγκεκριμένα στοιχεία.

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται εμπράκτως στο πλευρό των επαγγελματιών της Αγιάσου και στην κατεύθυνση της εξεύρεσης μόνιμης λύσης.