Την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 το απόγευμα, στο Πολύκεντρο Μανταμάδου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, στο πλαίσιο του άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου», συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παρουσίαση της προκαταρκτικής πρότασης της μελετητικής ομάδας, αποτελούμενης από τους Αρχιτέκτονες – Πολεοδόμους, Πιτσιλαδή Ηρακλή και Νικολαϊδου Σοφία.

Έγινε ουσιαστικός διάλογος επί των προτεινόμενων σεναρίων παρεμβάσεων της μελέτης από όλους τους παρισταμένους, αφού άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος της διαβούλευσης της Ά Φάσης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου.

Την διαδικασία παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος.

Στην εν λόγω παρουσίαση, εκτός από τον πρόεδρο, Αντιδήμαρχο, Γιάννη Βατό και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Μανταμάδου, Γιώργιος Κυριαζής, Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μανταμάδου, τέως αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, συμβάλλοντας όλοι σε έναν εποικοδομητικό διάλογο στην κατεύθυνση προτεινόμενου σεναρίου της μελέτης, δηλαδή αυτού της έντονης παρέμβασης. Αυτή άλλωστε ήταν και η ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου