Δίνουμε σήμερα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.

Η προστασία του αστικού πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του ∆ήµου Λέσβου. Ο Κανονισµός Πρασίνου επιδιώκει να προστατεύσει το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή µε κηποτεχνικές μεθόδους σε δηµόσιους χώρους (άλση, πάρκα, δασύλλια, νησίδες, παιδικές χαρές, πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια και κλίµακες), καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους (κήπους και ακάλυπτους πολυκατοικιών) µε την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης.

Με την προστασία κάθε φυτικού οργανισμού του Δήμου, βελτιώνεται η ισορροπία της φύσης και το αστικό µικροκλίµα, αναβαθμίζονται οι βιότοποι της πανίδας και το αστικό τοπίο, μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση.

Παράλληλα, μέσω του Κανονισμού, επιδιώκεται η λήψη μέτρων προληπτικού και κατασταλτικού χαρακτήρα, με σκοπό να προστατεύεται το πράσινο του Δήμου από αυθαίρετες  επεμβάσεις ιδιωτών.

Το πράσινο της πόλης είναι κοινωνικό αγαθό και η προστασία του ανήκει και είναι υποχρέωση όλων των δηµοτών της πόλης.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση του, έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017.

Τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από φορείς και πολίτες, μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: perivallon@mytilene.gr

Με τη λήξη της διαβούλευσης, το σχέδιο κανονισμού, αφού ενσωματώσει όσες παρατηρήσεις και προτάσεις θεωρηθούν αποδεκτές, θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου θα έχει κανονιστική ισχύ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

Αναλυτικά :