Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο : «Συντήρηση και Επισκευή πιάνων του Δήμου Μυτιλήνης» για την Συντήρηση και επισκευή κλασικού πιάνου με ουρά ¾, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Αναλυτικά

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη