Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων – κοιμητηρίων», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 54/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :