Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 01.12.2011 19.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχω την τιμή να σας προσκαλέσω στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του Δήμου Λέσβου,
σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
του Παλαιού Δημαρχείου {Προκυμαία},
με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1] Σχεδιασμός τουριστικής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και προγραμματισμός δράσεων επομένου έτους,
Δήμου Λέσβου.

Παράκληση: Οι προτάσεις σας παρακαλούμε να υποβληθούν εγγράφως, κατά την ημέρα συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής

Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λέσβου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ