Από το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Λέσβου, ανακοινώνεται ότι κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Ν.Π, Αναστασίας Αντωνέλη, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π, σήμερα (27.05.2011) και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 • Συγκρότηση σε σώμα
 • Καταμερισμός αρμοδιοτήτων στο Δ.Σ.
 • Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΕΤΑΑ
 • Αποδοχή δωρεάς
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε Τράπεζες για μισθοδοσία
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε Τράπεζα για την καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς των γονέων
 • Καθορισμός ύψους μηνιαίας οικονομικής εισφοράς των γονέων για το μήνα Μάιο 2011
 • Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών
 • Ορισμός Επιτροπής Πιστοποίησης Εργασιών
 • Ορισμός Επιτροπής Προμηθειών
 • Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών-δημοπρασιών
 • Ορισμός Επιτροπής Αχρηστεύσεως Υλικού
 • Ορισμός Επιτροπής Αξιοποίησης περιουσίας του ΝΠΔΔ
 • Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων αορίστου χρόνου οικ. έτους 2011.
 • Διάφορα άλλα θέματα (διοργάνωση Ημερίδας, κ.λ.π)

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου