Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημερομηνία: 25.10.2011 14.20
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:20,
θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΛ στα γραφεία του Δήμου Λέσβου
(1ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17), η 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010.

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα θέματα ημερήσιας διάταξης εδώ