Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημερομηνία: 19.07.2011 14.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι στις 19 Ιουλίου του 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΛ στα γραφεία του Δήμου Λέσβου
(1ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17), συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010.

Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας Διάταξης