Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημερομηνία: 03.08.2011 14.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι στις 03 Αυγούστου του 2011,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
της ΔΕΥΑΛ στα γραφεία του Δήμου Λέσβου (1ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17),
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010.

Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας Διάταξης