Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, συγκειμένης εκ των Αντιδημάρχων του Δήμου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 23 Μαίου 2011 στις 7 μ.μ. στο Παλαιό Δημαρχείο, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Δημήτρη Φ. Βουνάτσου ομόφωνα εγκρίθηκε η τελική κατάρτιση και εισήγηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2011 και η υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προς ψήφιση.

Ομόφωνα, επίσης, στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η Υπηρεσιακή πρόταση για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2011 και η εισήγησή του Προϋπολογισμού αυτού προς την Οικονομική Επιτροπή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου