Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 28η Σεπτεμβρίου 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ