ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 06

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 30η Mαρτίου 2012 , ημέρα Παρασκευή ώρα 19:00 , θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ