Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 7η Νοεμβρίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 , θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ