Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία: 25.02.2011 19.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Λέσβου ότι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 στις 19:00,
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου [Προκυμαία],
η υπ΄ αριθμ. 04/2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

Αριθμός προσκλήσεως 04

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία]
στις 25 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγχωνεύσεων κ.λ.π σχολικών μονάδων. Εισηγητής κ. Δήμαρχος [έχει κληθεί και η Δ/ντρια Περ. Εκπ/σης]

2. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Μέχρι σήμερα έχoυν υποβληθεί τέσσερις [4] υποψηφιότητες. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χ. Κορδώνης

3. Ορισμός εννιά[9] μελών του Δ.Σ, για συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση της Διαδημοτικής Επιχ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΑΕ{ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

4. Ψήφισμα για κατάργηση του μέτρου επιβολής των 5 ευρώ από τους ασθενείς στα Νοσοκομεία ή τα Κέντρα Υγείας Λέσβου. Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξίου

5. Συζήτηση για το θέμα της τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας της ΚΟΣΜΟΤΕ, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην τοπική Κοινότητα Παναγιούδας[εισηγητής κ. Βιόλατζης-έχει κληθεί και αντιπρόσωπος της εταιρίας]

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή του στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου{B΄ EΠΑΕ}. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων του ΥΠΠΟΤ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής ποινών στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος {ΣΧΟΠ}. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων {Τεχνικό Συμβούλιο} Λέσβου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

12. Ορισμός τριών[3] εκπροσώπων [εκ των οποίων 1 θα είναι από τον Οργ. Κοιν. Παρέμβασης] για συμμετοχή τους στο Δ.Σ και εννιά[9] εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, για συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης και Συμβουλευτικής κατά των εξαρτήσεων Λέσβου<< ΠΝΟΗ>>.  Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κα Αντωνέλλη

13. Αποδοχή ποσού 21.463,08 € από το Υπ. Εσωτερικών, από πρόστιμα Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

14. Χορήγηση ή όχι 4 μηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου << ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΙΒΑΔΑ>>, ανάδοχοι κ.κ Γ. Χάλακας-Δ. Ηλίας

15. Aύξηση ποσοστού εισφοράς υπερ του Δήμου από 40% σε 75%, για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

16. Έγκριση δαπανών ποσού 29.120,44€ και 5.017,80€, αντίστοιχα για επεκτάσεις δικτύων δημοτικού φωτισμού στα Λουτρά και στην Κουντουριδιά. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής:
α] Δίκτυο ομβρίων οικισμού Δαφίων,
β] Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Δαφίων,
γ] Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρίσβης,
δ] Αποκατάσταση ζημιών περιοχής Δήμου Καλλονής,
ε] Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και αξιοποίηση οικολογικών διαδρομών Παρακοίλων-Ανεμώτιας,
στ] Κατασκευή διαχωριστικών στις αίθουσες του Γυμνασίου Καλλονής και
ζ] Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης Σκαλοχωρίου,
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαβάσης

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας{ Ανάδειξη χώρου αναψυχής δημ. Αλσυλίου << Αλώνια>>}. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βογιατζής

19. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

20. Πρωτόκολλο παράδοσης οικονομικών στοιχείων πρώην Δήμου Πέτρας, Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

21. Συγχώνευση των Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης των πρώην << καποδιστριακών>> Δήμων σε ένα νέο, ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του νέου << Καλλικρατικού>> Δήμου Λέσβου, με εξαίρεση τη << ΖΑΧΑΡΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ>>. Εισηγητής κ. Δήμαρχος

22. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του νέου << Καλλικρατικού>> Δήμου Λέσβου. Εισηγητής κ. Δήμαρχος

23. Συγχώνευση των Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με αρμοδιότητες παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, των πρώην << καποδιστριακών>> Δήμων, σε ένα νέο, ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του νέου << Καλλικρατικού>>, Δήμου Λέσβου,
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

24. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου εναίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του νέου << Καλλικρατικού>>, Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

25. Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου στα διοικητικά όρια του νέου << Καλλικρατικού>> Δήμου Λέσβου, ένταξη των υφισταμένων υπηρεσιών ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Λέσβου και ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής .
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

26. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής:
α]. Δίκτυα αποχέτευσης Αρίσβης, Δαφίων,
β]. Δίκτυα αποχέτευσης Κεραμίου, Σκάλας και
γ]. Αντλιοστάσια ακαθάρτων.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαβάσης

27. Χρέωση δημοτικών τελών{ΤΑΠ, Τέλη καθαριότητας και δημ. Φόρου] σε φωτοβολταικά συστήματα που αναπτύσσονται στο Δήμο Λέσβου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

28. Ορισμός εκκαθαριστών στην διαλυθείσα Διαδημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση πρώην Δήμων Αγιάσου-Γέρας-Ευεργέτουλα και Λ. Θερμής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

29. Έγκριση απευθείας αγοράς μικρών οικοπέδων, στην Περιφέρεια της Δημ. Ενότητας Πολιχνίτου, για τις ανάγκες του έργου του βιολογικού καθαρισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης.

30. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, εκτός Λέσβου, για θέματα του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ