Αριθμός προσκλήσεως 33

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 20η Νοεμβρίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου .

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ