Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία: 23.03.2011 19.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 στις 19:00,
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου [Προκυμαία],
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

Αριθμός προσκλήσεως 06

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 23 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01. Ανάδειξη εκπροσώπου μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
Εισηγητές ο κ. Κορδώνης.

02. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις δράσεις του κινήματος πολιτών
«ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ».

Εισηγήτρια η κα Αψώκαρδου, εκπρόσωπος του τοπ. παραρτήματος Λέσβου.

03. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής:
α]. Δίκτυο ομβρίων οικισμού Δαφίων,
β]. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Δαφίων,
γ]. Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρίσβης,
δ]. Αποκατάσταση ζημιών περιοχής Δήμου Καλλονής,
ε]. Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και αξιοποίηση οικολογικών διαδρομών Παρακοίλων – Ανεμώτιας,
στ]. Κατασκευή διαχωριστικών στις αίθουσες του Γυμνασίου Καλλονής
Θα παραστεί αρμόδιος μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας.

04. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης Σκαλοχωρίου».

Θα παραστεί αρμόδιος μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας.

05. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής
επιτροπής ανέλκυσης απομάκρυνσης ναυαγίων κλπ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός.

06. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός.

07. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού αιγιαλού και παραλίας και θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός.

08. Εξέταση αίτησης κας Κατερίνη, μισθώτριας ακινήτου πάρκου Αγ.Ειρήνης, για σύσταση εταιρείας κ.λπ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

09. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης.

10. Επιστροφή δημοτικής έκτασης στη θέση «ΞΑΝΑ» της Τοπ.Κοινότητας Μυστεγνών στο Δήμο Λέσβου, έγκριση πίστωσης για δαπάνες συμβολαίου και εξουσιοδότηση προσώπου για την υπογραφή τους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης.

11. Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων:
α) μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης για ένταξη σε πρόσκληση του ΕΣΠΑ της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».
β) μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για ΑΜΕΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ» για την ένταξη σε πρόσκληση του ΕΣΠΑ της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» «Η ΚΥΨΕΛΗ»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης.

12. Έγκριση μελέτη και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και υποβολή πρότασης για την ένταξη αυτής στο ΕΣΠΑ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης.

13. Επισκευή και μετατροπή παλιού κινηματογράφου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Γυμνασίου-Λυκείου Μανταμάδου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής.

14. Συζήτηση για τα θέματα:
α) Της μελέτης διαχείρισης του δημοτικού δάσους ΘΕΡΜΑ ΝΕΡΑ, Παρακοίλων και
β) Της τροποποίησης ανακήρυξης αρχαιολογικής περιοχής της Δη,Ενότητας Άγρας.
Εισηγητής ο Δημ.Σύμβουλος κ. Κάσσιος ,που έθεσε και τα σχετικά ερωτήματα.

15. Συζήτηση για ερωτήματα του δημ.συμβούλου κ. Κωνσταντιδέλλη που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

16. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής, που θα χορηγεί βεβαιώσεις παραγωγικής ικανότητας, για την έκδοση – ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2011.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης.

17. Προβλήματα επιβάρυνσης περιοχής Αλυκών Καλλονής από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός.

18. Έγκριση απόφασης Τοπ.Συμβουλίου Αγ.Μαρίνας για την παράταση σύμβασης μίσθωσης χώρου αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή αεροδρομίου, όπου έχει τοποθετηθεί καντίνα από ιδιώτη
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

19. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ,για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ύδρευσης στη νότια περιοχή του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός.

20. Έγκριση ή μη ψηφίσματος λαϊκής συνέλευσης κατοίκων Πλωμαρίου.
Εισηγήτρια η Δημ.Σύμβουλος κ. Αντωνέλλη.

21. Επιβολή προστίμου στο Αστικό ΚΤΕΛ, λόγω παράνομης διαφήμισης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

22. Έγκριση απολογισμών Νομικών Προσώπων οικ. Έτους 2010.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

23. Έγκριση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Α΄Τριμήνου, οικ. Έτους 2011,
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

24. Οφειλές – υποχρεώσεις του πρώην Δήμου Μυτιλήνης, από πιστώσεις ΣΑΤΑ, για έργα-μελέτες κ.λ.π.,για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2010
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

25. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

26. Έγκριση δαπανών του Δήμου Λέσβου για εκδηλώσεις της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

27. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, εκτός Λέσβου, για θέματα του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος.

28. Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση αφιερώματος στον Οδυσσέα Ελύτη που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο στις 26 Μαρτίου 2011.
Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δόλκα.

29. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης «Τα κόκκινα Φανάρια» που θα παρουσιάσει το Θεατρικό Εργαστήρι της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής ο δημ. Σύμβουλος κ. Αστυρακάκης.

30. Έγκριση μελέτης του έργου: Ύδρευση – Αποχέτευση Δήμου Αγ. Παρασκευής – Τροποποίηση 2ου Ειδικού Προγραμματισμού – Αποχέτευση Δημ. Ενότητας Αγ. Παρασκευής.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ