Αριθμός προσκλήσεως 18

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 10η Ιουλίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ