Αριθμός προσκλήσεως 15

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 12η Ιουνίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ