Αριθμός προσκλήσεως 13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 22η Μαΐου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων(Ιωάννης Παυλακέλλης) του Επιμελητηρίου Λέσβου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ