ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 28

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 21η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ