Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία: 01.09.2011 19.00
Κατηγορία: Συνεδριάσεις

Περιγραφή

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου[αίθουσα Περιφερειακού
Συμβουλίου], με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, στην γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου,
βάσει του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

Το άρθρο 45 του Π.Δ/τος 75/2011, επιβάλλει να έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων στη
Γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Σημειώνουμε ότι παραλάβαμε την ειδοποίηση της ΚΕΔΚΕ και της ΤΕΔΚ Λέσβου το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Αυγούστου 2011,
το σοβαρό δε αυτό θέμα δεν μπορεί να τεθεί εκτός ημερησίας διάταξης στην σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση,
ούτε επαρκούν οι ημέρες για πρόσκληση νέας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2011.
Επομένως οι λόγοι του κατεπείγοντος είναι αυταπόδεικτοι, προκύπτοντας εκ του Νόμου. Συνάπτω στην παρούσα μου
τα σχετικά έγγραφα {Π.Δ κ.λπ] καθώς και την εισήγηση του κ. Δημάρχου, επί του ως άνω θέματος.

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ 75/2011, θα πρέπει η γραπτή δήλωση των συνδυασμών για την εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ, να γίνει το αργότερο δύο[2] ώρες πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ