Το Δήμαρχο Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσο, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Εταιρείας, «Εγνατία Οδός Α.Ε.», Γιάννης Τσακλίδης, τ. Υπουργός & τ. Βουλευτής, με τον οποίο ο Δήμαρχος συνδέεται με μακροχρόνια φιλία, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστου Κορδώνη και του Αντιδημάρχου, Νίκου Κατράνη.

Σε μια πολύωρη συνάντηση ουσίας αναλύθηκαν τα έργα τα οποία εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν από την «Εγματία Οδό Α.Ε.» στο νησί μας.

Αναλυτικά συζήτησαν για τα έργα ύδρευσης αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα Λέσβου, προϋπολογισμού 1,2 εκ Ευρώ περίπου. Το έργο εκτελείται με δύο εργολαβίες. Ήτοι:

  • «Έργα αποχέτευσης Δήμου Ευεργέτουλα Νομού Λέσβου – Κατασκευή Δικτύων», που εκτελείται κανονικά και αφορά στην κατασκευή συστημάτων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων έως τις θέσεις των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, ομβρίων όπου το υφιστάμενο παλιό δίκτυο είναι παντοροϊκό και καταστρέφεται, καθώς και στην αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ευεργέτουλα Λέσβου: Κεραμειά, Ίππειος, Συκούντα, Ασώματος, Κάτω Τρίτος, Μύχου, Λάμπου Μύλοι και όλων των οικισμών που ανήκουν στα Δημοτικά Διαμερίσματα αυτά, με εξαίρεση του μικρού οικισμού στα «Πηγαδάκια». Ο οικισμός αυτός λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό του αποχετευτικού συστήματος, μόνο ως προς τη μελλοντική παροχή λυμάτων και στην διαστασιολόγηση των τμημάτων των δικτύων που έχουν σχέση με τη μεταφορά της παροχής έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

 

  • «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα» και αφορά στη μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) του συνόλου των οικισμών του Δήμου Ευεργέτουλα, καθώς και τα συνοδά έργα των παραπάνω εγκαταστάσεων. Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί από πλευρά αναδόχου, προς έγκριση από την ΕΟΑΕ, η Μελέτη Εφαρμογής του έργου και η έναρξη των εργασιών αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός Αυγούστου.

Επίσης συζήτησαν για το έργο «Επέκταση ανατολικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Μυτιλήνης», προυπολογισμού 7,8 εκατ. Ευρώ περίπου, το ποίο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013». Έχουν συνταχθεί τεύχη δημοπράτησης και εστάλησαν στην Ε.Δ.Α. Β. Αιγαίου για την απαιτούμενη προέγκριση δημοπράτησης. Εκκρεμεί η έκδοση και η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ., της απόφασης νομιμοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Λιμένα Μυτιλήνης. Η απόφαση εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και αφού έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου. Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η έκδοση της τελικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναμένεται εντός του Αυγούστου. Η δημοπρασία του έργου (διενέργεια του διαγωνισμού) υπολογίζεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012.

Τέλος συζήτησαν για το έργο «Λιμένας Σιγρίου Λέσβου», προϋπολογισμού 13,7 ε. Ευρώ περίπου, για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Για την κατασκευή του έργου, εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επέκτασης της ζώνης Λιμένα Σιγρίου, διαδικασία που έχει ξεκινήσει με ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου και της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 – 4 μηνών, ήτοι εντός του Οκτωβρίου 2012. Ακολούθως, θα υποβληθεί από την ΕΟΑΕ αίτημα ένταξης του έργου στο ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου». Εκτιμάται ότι υη δημοπράτηση του έργου είναι εφικτή εντός του Α’ Τριμήνου του 2013.

Σημειώνεται ότι πέραν του γενικού ενδιαφέροντος του Δήμου για τα δυο αυτά λιμενικά έργα ως πύλες εισόδου στο νησί (οικονομικοί πόροι), υπάρχει και ειδικό ενδιαφέρον, καθώς είναι γνωστό ότι η νέα Δημοτική Αρχή με αίτηση της ζήτησε απ’ τα συναρμόδια Υπουργεία να έρθει στην αρμοδιότητα της το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, στο οποίο υπάγονται όλα τα λιμάνια του νησιού και η οποία μπλοκαρίστηκε εξαιτίας των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι αυτό το θέμα απασχόλησε τον Δήμαρχο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Χαράλαμπο Αθανασίου, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, τ. Πρυτάνη, Κώστα Μουτζούρη, στις πρόσφατες συναντήσεις τους στο Δημαρχείο. Η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι θα επιτευχθεί σύντομα λύση στο πρόβλημα, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας του τόπου. Η συνάντηση του κ. Βουνάτσου με τον κ. Τσακλίδη, ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου