Ενημερωτική συνάντηση με τον  Δήμαρχο Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσο τον οποίο επισκέφθηκαν στο Δημαρχείο  είχαν ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ομ. Καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης και τον Αν. Πρόεδρος, Αναπλ. Καθηγητής Νίκος Ζούρος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία και η ενημέρωση του Δημάρχου για την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου που αποτελεί νέο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αναφερόμενος στις σημαντικότερες από τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ο κ Θωμαδάκης επισήμανε:

  • τη χάραξη στρατηγικής του ιδρύματος για την ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές  επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του
  • τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος
  • την έγκριση των οικονομικών

Σημαντική αρμοδιότητα του Συμβουλίου αποτελεί επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, και ειδικότερα στα νησιά καθώς και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στα πλαίσια αυτά ο κ. Θωμαδάκης ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την συνάντηση, ενώ τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο κ. Θωμαδάκης εξέφρασαν την πρόθεση στενής συνεργασίας του Δήμο Λέσβου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τη συνέχιση και βελτίωση  των ήδη πολύ καλών σχέσεων συνεργασίας στην κατεύθυνση της αμοιβαίας υποστήριξης και την ενίσχυσης της ελκυστικότητας των σπουδών στα νησιά του Αιγαίου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου