Ο Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, κ. Κωνσταντίνος Σπυράκος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος    στο πλαίσιο  προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λέσβου με το  ΕΜΠ ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης προσωρινής υποστύλωσης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Μυτιλήνης, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσο , συνοδευόμενος από τον κ  Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, πολιτικό μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας και τον κ. Μανώλη Σχοινάκη, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα Χωροταξίας – Πολεοδομίας.

Ο κ. Σπυράκος παρουσίασε στο Δήμαρχο, την πρόταση του, στο πλαίσιο της αναληφθείσης συμβατικής υποχρεώσεώς του.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον μελετητή και την επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου του ΕΜΠ  για την ταχύτητα και την επιστημονική εμβρίθεια της πρότασης αυτής, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την αποτελεσματική συνεργασία με τον κ. Σπυράκο.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου