Με τους εκπροσώπους του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Απόστολο Παπαδόπουλο, Κώστα Ποτηριάδη και Κώστα Γκάτσιο, συναντήθηκε στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία των Αντιδημάρχων Γιάννη Τσακίρη, Γιάννη Βατού, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Γιάννη Τσαμπάνη του Προέδρου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Εταιρείας Λέσβου Α.Ε. Αριστείδη Ταξείδη και του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής, Γιώργου Πλακωτάρη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του προγράμματος JESSICA, από το Δήμο Λέσβου. Το πρόγραμμα JESSICA χρηματοδοτεί, με τη μορφή προνομιακών δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αναπτυξιακά έργα που παράγουν έσοδα, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Από πλευράς του Δήμου Λέσβου, παρουσιάστηκαν σε μια πρώτη προσέγγιση οι δυνατότητες αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, της δημοτικής περιουσίας στα «Θέρμα», των πηγών «Τσίγκου» της Αγιάσου κλπ.

Συμφωνήθηκε τέλος, η πραγματοποίηση νέας συνάντησης προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις του Δήμου Λέσβου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου