Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε στον Αντιστράτηγο Α’ Υπαρχηγό Στρατού, τ. Στρατιωτικό Διοικητή Λέσβου, κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο, την παρακάτω επιστολή .

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου