Καλούμε όλους που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του πρώην δήμου Μυτιλήνης (συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές κοινότητες Αγίας Μαρίνας, Αλυφαντών, Αφάλωνα, Λουτρών, Μόριας, Παναγιούδας Παμφίλων και Ταξιαρχών) και έχουν γεννηθεί το έτος  1997  να προσέλθουν στο γραφείο δημοτολογίου -Καραντώνη 2 – για να δηλώσουν το επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και διεύθυνση κατοικίας τους, για να καταχωρηθούν στους στρατολογικούς πίνακες κλάσης  2018, το αργότερο έως 28 Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.

Αν οι ίδιοι απουσιάζουν ή είναι αδύνατον να προσέλθουν, μπορούν να έρθουν οι γονείς τους ή άλλοι συγγενείς.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου