Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, των επισκεπτών αλλά και τις υποδομές, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Γέρας από το Δήμο Λέσβου και την Δημοτική Ενότητα Γέρας σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες και την ΔΕΥΑΛ.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται δυο δίκτυα ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Παπάδου για την σύνδεση των γεωτρήσεων «Χατζηκαμάτσου» και «Γαβάνα» με την δεξαμενή του χωριού, μήκους 1580 και 1370 μέτρων αντίστοιχα. Με το έργο αυτό ομαλοποιείται σημαντικά η υδροδότηση του Παπάδου.

Αποπερατώθηκε το αποχετευτικό δίκτυο των Κοινοτήτων Παλαιοκήπου και Περάματος και συνδέθηκε με τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Γέρας. Πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση τμημάτων του εσωτερικού οδικού δικτύου με ασφαλτοτάπητα όλων των Δημοτικών και Κοινοτήτων με σκοπό την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων και πεζών, με παράλληλη συντήρηση  του αγροτικού οδικού δικτύου σε όλα τα χωριά της Γέρας, καθώς και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης σε δρόμους που παρουσιάζουν φθορές. Έγιναν μετατοπίσεις κολονών της ΔΕΗ για να διαπλατυνθούν δημοτικοί δρόμοι και αλλαγή λαμπτήρων σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Καθαρίστηκαν όλοι οι κοινόχρηστοι χώρων από διάφορα άχρηστα υλικά καθώς και τα φρεάτια και οι απορροές χειμάρρων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Πραγματοποιήθηκε συντήρηση και επισκευή του εσωτερικού χώρου στο Πολύκεντρο Σκοπέλου και αντικατάσταση της στέγης στην αίθουσα «Μίλτος Κουντουράς και εκτεταμένες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στα σχολικά κτίρια του Γυμνασίου Λυκείου Γέρας και στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκήπου. Τέλος έγιναν εργασίες αποκατάστασης φθορών, γενικού καθαρισμού και ευπρεπισμού σε όλα τα κοιμητήρια της Γέρας.

«Με μια σειρά από παρεμβάσεις και έργα μικρή και μεγάλης κλίμακας, ο Δήμος Λέσβου και η Δημοτική Ενότητα Γέρας, με τις κατευθύνεις και τη στήριξη του Δημάρχου Σπύρου Γαληνού, επιλύουν ζητήματα της καθημερινότητας, ενισχύοντας τις υποδομές και αναβαθμίζοντας αισθητικά την περιοχή της Γέρας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Γέρας, Νίκος Ψωμάς.