Πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του έργου «Ανάδειξη Αλυκών ως Οικοτουριστικών Περιοχών” με το ακρωνύμιο “SALT”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Δημήτρης Φ. Βουνάτσος και ο Δήμος Λέσβου ως Εταίρος του έργου «Ανάδειξη Αλυκών ως Οικοτουριστικών Περιοχών” με το ακρωνύμιο “SALT” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013»  προσκαλεί τους εταίρους Δήμο Λάρνακας και Δήμο Αγίου Νικολάου στην 1η (Εναρκτήρια) Συνάντηση Συντονισμού του έργου που θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Νοεμβρίου 2013 στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης.

Στη διάρκεια της συνάντησης που αποτελεί και την επίσημη έναρξη του έργου θα συζητηθούν θέματα περιεχομένου των δράσεων, προγραμματισμού και προδιαγραφών υλοποίησης.

Με εκτίμηση, 
Δημήτριος Φ. Βουνάτσος