Μετά από συντονισμένες και συστηματικές ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου, Δημήτρη Βουνάτσου, επί διετία, σε κάθε αρχή και εξουσία του κράτους, εννέα (9) επιτυχόντες υπάλληλοι με διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., Διοικητικοί, Τεχνικοί, οδηγοί, προσλαμβάνονται οριστικά ως μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Λέσβου, δυνάμει σχετικού νόμου.

Η πρόσληψη των παραπάνω υπαλλήλων είχε μπλοκαριστεί όλο αυτό το διάστημα για διαδικαστικούς – γραφειοκρατικούς και νομοθετικούς  λόγους (λόγω μνημονίου). Με την εξέλιξη αυτή οι ανωτέρω καλούνται με σχετική πρόσκληση προς αυτούς, την οποία υπέγραψε ο Δήμαρχος σήμερα και η οποία θα τους επιδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Δήμου μας, να προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά τους, εντός δεκαημέρου, ώστε στη συνέχεια να επακολουθήσει η ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων, στις αρμόδιες διευθύνσεις που θα τοποθετηθούν.

Έτσι, ικανοποιήθηκε αφενός το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των ως άνω προσλαμβανομένων, αφετέρου δε η πρόσληψή τους αποτελεί τονωτική «ένεση» στην ενδυνάμωση, έστω και σε μικρό βαθμό, του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου Λέσβου, το οποίο έχει μειωθεί δραματικά, ως γνωστόν και λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων και λόγω της γνωστής εφεδρείας – κινητικότητας – μετατάξεων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με γενική παράλυση η λειτουργία του Δήμου Λέσβου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου