Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου .

Αναλυτικά η προκήρυξη .