Η Πρόεδρος  της Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Λέσβου με τον διακριτικό τίτλο ΑΔΕΛ  Α.Ε. και με την ιδιότητα της Προέδρου του Δ.Σ. της ΑΔΕΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού οκτώ (8)  ατόμων, προς αντιμετώπιση επειγουσών και εποχιακών αναγκών λειτουργίας της ΠΛΑΖ ΤΣΑΜΑΚΙΑ της ΑΔΕΛ Α.Ε. του Δήμου Λέσβου .

Αναλυτικά :