Το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2018-2019 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α) Πέντε (5) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού Αθλητισμού β) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίριση γ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα χειροσφαίρισης δ) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα πετοσφαίρισης ε) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού και στ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα θα ανατεθεί σε Π.Φ.Α. με κατεύθυνση σπουδών ή προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, Δ/νση Πεσματζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης)  καθημερινά 09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δώδεκα (12) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 25/10/2018 έως και 5/11/2018

Αναλυτικά :
Η Ανακοίνωση
Η Αίτηση