Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού για το υποέργο ΕΣΠΑ στην Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ υποέργου «΄Εργα Αρχαιολογίας ΕΕΑ» του έργου «΄Εργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας και επανασχεδιασμός τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης» Δήμου Λέσβου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Έναλίων Αρχαιοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.