Ο Δήμος Λέσβου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι για το έτος 2013, η υποβολή της ατομικής Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού βοσκοτόπου ανά Δημοτική Ενότητα, θα γίνεται από 14/2/2013 έως και 28/2/2013.

Η υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν το 2012 είχε υποβληθεί αντίστοιχη. Για τους κτηνοτρόφους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας ισχύει η υπ’αριθμ. 239/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την οποία δικαιούνται και πρέπει να αιτηθούν τα στρέμματα που τους είχαν κατανεμηθεί το έτος 2011.

Το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται από τα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατα ενημερωμένο μητρώο εκτροφής ζώων
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Λέσβου
  • Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» για όσους αιτούνται κατανομή ως 2011

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου