Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου[Περιφερειακό Συμβούλιο], την  16η του μηνός Δεκεμβρίου  2011, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) .

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ