Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Έχω την τιμή να σας προσκαλέσω στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λέσβου, την 1η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου{Προκυμαία}, με το  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

  • Σχεδιασμός τουριστικής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και προγραμματισμός δράσεων επομένου έτους, Δήμου Λέσβου

Παράκληση: Οι προτάσεις σας παρακαλούμε να υποβληθούν εγγράφως, κατά την ημέρα συνεδρίασης  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λέσβου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ