Σας προσκαλούμε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μυτιλήνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας 11:00 π.μ. και λήξη 11:00 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης
  • Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης

Αναλυτικά: