Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λέσβου, η οποία συνεστήθη δια των υπ’ αριθ. 79 & 254/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκαλεί τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄τ.87/7-6-2010- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σε συνεδρίαση την Παρασκευή 20/5/2011 και ώρα 7.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου (πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου).

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου