Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : “Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προοπτικής δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο παλιό στρατιωτικό φυλάκιο «ΛΕΜΟΝΟΥ» στη θέση ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ Μυτιλήνης” .

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προοπτικής δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο παλιό στρατιωτικό φυλάκιο «ΛΕΜΟΝΟΥ» στη θέση ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ Μυτιλήνης .